НИТРО ЕООД предлага на своите клиенти цялостна система за управление на фирмена сигурност, както и средствата и методите за осъществяването й. Тя включва:
Пълно проучване на всички видове вътрешни и външни заплахи за бизнеса на клиента и оценка на риска
Разработване на тактиката на защита срещу установените заплахи за сигурността
и управление на човешките ресурси
Информационна сигурност (защита на информацията съгласно стандарт ISO 17799)
Фирмено разузнаване
Teстване на действия при критически ситуации по предварително разработени модели
Подпомагане вземането на управленчески решения и административни консултации
Управление на производствени и търговски оръжейни проекти (Пълен лиценз по ЗЕКПСОИТДУ)
Управление на електронни системи за сигурност
Инженеринг на нови системи въоръжение и средства за защита